Beratungsstellen zu sexueller Gewalt

LARA e.V.
Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt an Frauen*
Fuggerstraße 19, 10777 Berlin
Telefon: 030 - 216 88 88

www.lara-berlin.de

Lesbenberatung Berlin e.V.
Kulmer Str. 20a, 10783 Berlin
Telefon: 030 - 215 20 00
Fax: 030 - 21 91 70 09

www.lesbenberatung-berlin.de

Wildwasser e.V.
Frauenselbsthilfe und Beratung
Friesenstraße 6, 10965 Berlin,
Telefon: 030 - 693 91 92

www.wildwasser-berlin.de